Facebook'da Paylaş
Twitter'da Paylaş

Yasal zorunluluklar

İş Güvenliği Yasal ZorunluluklarÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, firmalarda işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlığını korumak amacıyla oluşturulan mevzuatta işverenin uyması gereken birçok yasal zorunluluk getirmiştir. 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasal Zorunlulukları, bir tek işçiler değil, kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerlerinde bulunan stajyerlere kadar bir dizi düzenlemeyi kapsamaktadır.

“İş Güvenliği Birimi Kurmak Zorunluluktur”

TSK, Emniyet ve MİT'in faaliyetlerinin kapsam dışında tutulduğu düzenlemeyle 'çok tehlikeli', 'tehlikeli' ve 'az tehlikeli' olarak nitelendirilen kurumlarda 'iş güvenliği uzmanı' çalıştırma mecburiyeti bulunmaktadır. Yeni mevzuatla işverenler 'işyeri hekimi' görevlendirmek veya bu hizmeti satın almakla yükümlü hale getirilmiştir. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlar, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL idari para cezasına çarptırılacaktır. Bu personellerin asgari çalışma standartları, çalışan kişilerin sayısı ve kurumun tehlike sınıfına oranla tespit edilecektir. Eğer tam süreli görevlendirme olması söz konusuysa, işveren 'işyeri ve sağlık güvenlik birimi' kurmakla yükümlü tutulacaktır.

İşçi 'tehlike var' diyerek çalışmak istemeyebilir.

İş Güvenliği KanunuMevzuat, çalışmaktan kaçınma hakkını da ön planda tutmaktadır. Üst sınırda ve üst sınıra yakın tehlikelerle karşılaşan işçiler “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuruluna başvuru yapabilecekler. Eğer kurula ulaşamazlar ise işverene başvurarak konuyla ilgili tedbir alınmasını isteyebilecekler. Güvenlik tedbirlerinin alınmadığı dönemin sona ermesine kadar çalışmaktan kaçınma özgürlüğüne sahip olacaklardır. Mevzuatta belirtilenler dışında hareket edilen durumlarda işçiye iş sözleşmesini fesih etme imkanı doğacaktır. İşveren, kazaların ve meslek hastalıklarının kaydını tutmakla görevlidir.. Hekimler de, 10 gün içinde kurum içerisinde gerçekleşen kaza ve hastalıkları SGK'ya bildirmek zorundadır.

Sorunlar özel temsilcilere iletilecektir.

İşçileri temsil etmeye yetkili bir veya birden çok 'iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi' bulunacaktır. Konuya ilişkin çalışmalarda bulunma, çalışmaları kontrol etme gibi pozisyonlarda işçilerin temsilcisi olacak, işverenle işçi arasında iletişim sağlama görevi görecektir. 2-50 arasında çalışanı bulunan kurumlarda bir, 51-100 arası çalışanı bulunan iş yerlerinde iki, 101-250 civarında işçi çalıştıranlar üç, 251-500 kişiden oluşan çalışanlar ise dört, 501-1000 kişi aralığında işçi çalıştıranlar beş, 1000 kişinin üzerinde olanlarda ise en az altı temsilci bulundurma mecburiyeti vardır.

Oluşturulan özel konsey yılda 2 kere toplanmalıdır

Ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin tespiti için konsey önerilerde bulunacak. Konseyde birçok bakanlığın yanında YÖK, işçi ve memur konfederasyonları, birçok sivil toplum kuruluşları temsilcileri bulunacaktır. Konsey, yılda iki kez olmak üzere bir araya gelecektir. Kurul ise, 50 ve daha fazla personelin olduğu, 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı şirketlerde bulunacaktır.

 
Üye Girişi
Kayıt olun İş güvenlik uzmanları rehber sitemizden haberdar olmak için üye olun.
21 Mart 2018 - 16:25
Son Yorumlar
  • C. İlhan Durmuş
    27 yaşındayım ve endüstri mühendisiyim. Çalıştığım fabrikada birçok kez yöneticilerle... Devamı
  • Özkan Bal
    Uzun yıllardır Tuzlada bir tersanede çalışmaktayım. İş yerinde İş güvenliği ile ilgil... Devamı
Kimler Çevirimiçi
Şu anda 31 konuk çevrimiçi

Fotoğrafçılık Kursu
Sosyal
Kıbrıs Otelleri

Kampanyaları görüntüleyebilmek için Flash Player kurunuz

Faydalı Bilgiler
Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?İş güvenlik uzmanları görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak...
Nerede Görev Alabilirler?Nerede Görev Alabilirler?Hayır, işyerleri tehlike olarak sınıflandırılmıştır. Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olacak şekilde 3 sınıflandırma mevcuttur.
İşverenin Yükümlülüğü Nelerdir? İşverenin Yükümlülüğü Nelerdir?İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak...
Kimler Olabilir?Kimler OlabilirGörevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilir.
Anket
Çalıştığınız firmada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler yeterli düzeyde mi?
 
SSS
Kimler Eğitim Düzenleyebilir?Kimler Eğitim Düzenleyebilir?İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlar...
Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları...
Yurtdışından alınan belgeler geçerli mi?Yurtdışından alınan belgeler geçerli mi?Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan...
Seo
Seo Fiyatları

Güvenilirlik Sağlar
Güvenilirlik sağlar
Yalnız çalışanların değil, işletmenin de güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur. Üretim ve verimliliği olumlu yönde etkiler.
İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş belgeye sahip mühendis, mimar veya teknik eleman.
İş Güvenliği Mühendisliği
İş Güvenliği Mühendisliği
İş Kanunu’nun 81. maddesi gereği 50 ve daha fazla çalışanı olan ve sanayiden sayılan iş yerlerinde uzman çalıştırılması zorunludur.
Teknik Kontroller
Teknik Kontroller
İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri İş Kanunu'nun 78. maddesi ve İşçi Sağlığı Güvenliği Tüzüğü'nün 373, 374, 376 ve 378. maddeleri gereği yasal bir zorunluluktur.
İş Kazasına Son
İş Kazasına Son
Yasalarla belirlenmiş olan iş sağlığı hizmetleri sayesinde oluşabilecek kazalar en aza indirgenecek olup, yaralanmalara ve yaşam kayıplarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır.
Web Tasarımı
Web Tasarımı ve Seo Danışmanlığı - Webhome
İş Güvenliği Uzmanları © 2012-2015
www.isguvenligiuzmanlari.com.tr